Счетоводна кантора НОМИНАЛ

Секция Въпроси и отговори

Задайте въпрос, свързан със счетоводното отчитане, данъчното облагане и социалното осигуряване.

Ще получите отговор в рамките на няколко дни, който ще бъде публикуван на тази страница. Моля, предоставяйте възможно най-много информация, за да не ви отгваряме по принцип. Ако желаете да получите обратна връзка впишете името и електронната си поща, които няма да бъдат публично обявени. Моля, избягвайте латиницата! Въпросите трябва да са съобразени с политиката на "Номинал" ЕООД и да не съдържат въпроси относно начини за отклонение от данъчно облагане, укриване на доходи и други дейности, забранени от Законодателството на България и общностното право. Не се предоставят консултации по телефон. За конкретни запитвания относно цени на услуги ползвайте калкулатора или попълнете формуляр за обратна връзка.

За да зададете въпрос в полето по-долу въведете текста и натиснете бутона за изпращане. Процесът отнема няколко секунди в зависимост от вашата връзка. При успешно изпращане ще получите потвърждение в нова секция на браузъра ви, която може да затворите. За назначаване на персонална среща ползвайте контактните ни данни на страницата "За контакти" .

Надяваме се да ви бъдем от полза! 

Задайте своя въпрос:

лице за контакти (няма да се публикува)
e-mail (няма да се публикува)
Въпрос:

Номинал Еоод си запазва правото да не публикува всички въпроси, както и да премахва публикувани такива. Ще се стараем да запазим оригиналния правопис и синтаксис, но модераторите си запазват правото в краен случай да променят правописа, азбуката, синтаксиса и текста както и да публикуват само части от въпроси при нужда от конкретизиране. Отговорите не представляват официално тълкувание на Законодателството и Номинал Еоод не носи отговорност за щети и пропуснати ползи поради решения, взети на базата на отговори, публикувани в настоящата секция.

Въпроси и отговори:

 1. Счетоводни услуги28/01/2014Здравейте! Интересувам се когато продам обект получен, като дарение облага ли се с данък? И трябва ли да го обявявам в данъчната декларация?
  Баща ми ми дари 50% от къща. Впоследствие дадохме на фирма разрешение на строеж срещу обещетение от няколко апартамента. Получих от тази сделка 3 обекта. Единият го продадох и веднага купих друг. Но за по малка цена. Остатъка от тази цена облага ли се с данък щом е в следствие на дарението?
  Надявам се да ми отговорите! Благодаря!

  Здравейте, съгласно Закона за местните данъци и такси не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи, но това не е от значение за облагане на доходите от продажбата им по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тъй като визирате „апартаменти”, предполагаме че попадат в хипотезата на §1, т.51 от ДР на ЗДДФЛ –„ недвижим имот, който в момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди” и могат да се определят като „недвижими жилищни имоти”.
  Съгласно ЗДДФЛ необлагаеми са доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
  а) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
  б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
  Следователно, важно е да прецените, колко време е изминало от придобиването на апартамента и неговата последваща продажба, т.е какво имате предвид под израза „веднага”. Ако е по-малко или равно на 3 години, то вие следва да декларирате в годишата си данъчна декларация и да заплатите данък върху положителната разлика, намалена с 10 на сто разходи, т.е. ((продажната цена - цената на придобиване)-10%)*10%. Ирелевантно е дали с приходите от продажбата купувате нов имот, на каква цена и дали произходът на средствата за тези операции е първоначално придобития чрез дарение имот.
 2. Счетоводни услуги15/01/2014Регистрирахме ООД през м.Ноември 2013 г.
  Трима съдружници сме , от които двамата , в момента на регистрация , работихме и работим в други фирми , където ни осигуряват.
  Третият съдружник , който назначихме като управител на минимална работна заплата /340 лв./, в момента на регистрация бе безработен и самоосигуряващ се.
  В момента той си намери постоянна работа , на която му внасят съответните осигуровки.
  Фирмата , до момента има само разходи.
  Въпросите ни са:
  1,Задължени ли сме да внасяме осигуровки на управителя , при положение че минималният осигурителен доход за тази длъжност е 1500 лв., а той в момента се осигурява от друго място?След още два месеца , ако не успеем да реализираме стоки на пазара , капитала на дружеството ще се изчерпа , само за осигуровки.
  2,Какво трябва да направим , за да променим условията по договора за управление , като оставим същият управител , но без уточняване на начина на заплащане.
  Ще ви бъдем много благодарни , ако ни посъватвате как да излезем от ситуацията.

  Поздрави


  Данните, които предоставяте не са съвсем ясни и затова ще се постараем да допълваме липсващата информация чрез предположения. По въпросите:
  1. Да, следва да внасяте осигурителни вноски, независимо дали лицето полага труд в дружеството в качеството си на съдружник или по договор за управление с определено възнаграждение от 340 лева. Ако в договорът за управление не е указано възнаграждение и лицето не получава такова по силата на този договор, то може да се осигурява в качеството си на съдружник, полагащ личен труд, върху минималния осигурителен доход за самосигуряващите се лица, т.е. да внася осигурителните си вноски върху сумата от 420 лева, дори и без да получава възнаграждение. Няма значение, че лицето се осигурява по трудови правоотношения при друг работодател, основанията за осигуряване са различни и вноски се дължат за всяко от тях. Ако все пак възнаграждението по трудови правоотношения е равно или по-голямо от максималния осигурителен доход, то осигурителни вноски на други основания не се дължат. В случая Ви препоръчваме да се обърнете към счетоводител, които да прегледа подробно документацията и да ви посъветва какви стъпки да предприемете.
  2. Ако договорът е вписан в Търговския регистър може да се обърнете към адвокат, с цел приемане на решение на Общото събрание и изготвяне на нов договор, който да е в съответствие с целите на дружеството и вписването му в ТР.
 3. Счетоводни услуги14/01/2014Здравейте, Едноличен търговец съм и в същото време работя в държавна организация, която ме осигурява. Трябва ли задължително да се осигурявам и като едноличен търговец? Всъщност съм го правил досега, но не съм сигурен в това. Също така бих искал да знам, ако е така, дали има смисъл (за размера на бъдещата ми пенсия) да продължа да го правя (наближавам 60 г. и съм мъж). Благодаря.
  Здравейте,
  Да, следва да се осигурявате и като ЕТ, тъй като основанията са различни. Ако доходът ви от трудови и приравнени на тях правоотношения е равен или по-висок от максималния, тогава не внасяте осигуровки на други основания, но следва да продължите да подавате декларация 1. Има и други фактори (като например таванът на пенсиите и други), които ни пречат да кажем доколко икономически е изгодно за вас осигуряването, но по-скоро нямате избор дали да заплащате вноските или не, все пак те ще се вземат предвид и при изчисляване на размера на пенсията.
 4. Счетоводни услуги30/12/2013Здравейте, управител и собственик на ЕТ съм и дейноста която извършвам подлежи на патентен данък, от скоро давам апартамент който ми е дарение от моя баба под наем и ми носи приход нямащ общо с патентната дейност.
  Моля да ми кажете какъв данък дължа за получения наем , и какъв документ трябва да издам на наемателя, ако е фактура прихода ще се отрази в патентната ми дейност и подаването на допълнителното приложение към годишната декларация ще има сума отразена два пъти, как трябва да се обяви този приход в годишната данъчна декларация
  Благодаря предварително

  Здравейте,
  Видно от въпроса Ви, Вие не отдавате жилището в качеството си на търговец (в случая поради факта на дарението предполагаме и че не е включено в състава на активите на ЕТ), а не съществува отделна и независима правосубектност между физическото лице и регистрирания едноличен търговец. Вие дължите 9% данък върху получения наем (наем – 10% признати разходи)*10% данък, в случай че не сте лице с 50% или над 50% намалена трудоспособност или чуждестранно лице. Данъкът се внася авансово за всяко тримесечие без последното. Тъй като нямате регистрация по ЗДДС (видно от облагането с патентен данък) не издавате фактура, а друг документ със същите реквизити (например разписка или квитанция) и не го включвате в данъчната основа на доходи от дейност като ЕТ. В ГДД го посочвате само в приложението « Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество».
 5. Счетоводни услуги28/12/2013Управител съм ЕТ,което не е регистрирано по ддс.
  Регистрирах еоод за друга дейност,която желая да регистрирам по ддс.
  В този случай,когато и ет и еоод са действуващи -с едно и също лице като Управетел,ДДС само за ЕООД ли се отнася при приход над 50000 лв?

  Не, ЕТ и ЕООД са отделни лица и субекти. Ако едно от лицата достигне оборот за регистрация това не означава, че автоматично и другото се счита за регистрирано.
 6. Счетоводни услуги09/11/2013Здравейте ,
  Собственик съм на ЕООД и съм единствен служител.Редовно внасям осигурителните си вноски , както социални , така и здравни. Пенсионер съм по болест с трета група инвалидност с право на работа.
  Подавам редовно годишните си декларации и отчети.
  Бих искала да разпределя печалбата на дружеството като дивидент в моя полза . Тъй като дивидентите се облагат с данък при източника , как ще се отрази този данък след годишното облагане на доходите ми като физическо лице . Също така имам доход от наем 250 лева по договор с юридическо лице . Трябва ли да покажа този данък/става въпрос за данъка при източника / в годишната си декларация като физическо лице .
  Благодаря Ви предварително !

  Здравейте, дивидентите се облагат при източника, т.е "източника на доходите" - Вашето ЕООД. Задължение на дружеството е да удържи, внесе и декларира данъка, така че за вас като физическо лице не възниква задължение за деклариране, съответно дивидентът няма и да се отрази на доходите Ви в годишната данъчна декларация. По втория въпрос - да, следва да декларирате дохода от отдаване на недвижим имот под наем в годишната данъчна декларация, придружена със служебна бележка за удържания и внесен данък, издадена от юридическото лице-наемател.
 7. Счетоводни услуги20/09/2013Управител съм ЕТ,което не е регистрирано по ддс.
  Регистрирах еоод за друга дейност,която желая да регистрирам по ддс.
  В този случай,когато и ет и еоод са действуващи -с едно и също лице като Управетел,ДДС само за ЕООД ли се отнася при приход над 50000 лв?

  Здравейте,
  ЕТ и ЕООД са отделни лица и регистрацията на едното по ЗДДС не означава автоматично регистрация и на другото, така че да, в случая задълженията по ЗДДС ще се отнасят само за дружеството.
 8. Счетоводни услуги20/09/2013Здравейте,
  Имам следния казус:
  Самоосигуряващо се лице съм, собственик на ЕООД и единствен работещ там. В момента ползвам болнични за бременност, които се продължават всеки месец/в момента тече втория/. От м.ноември ми предстои да изляза в болнични 45 дни преди раждане.
  Фирмата ми в момента е работеща/в смисъл че издавам 2 фактури месечно - за наем на помещение и за консултантски услуги/.До момента не съм назначавала управител или прокурист.През времето в което съм в болнични внасям само здравни осигуровки в размер на 4,8 % в/у 550 лв.Има ли риск от НАП или НОИ да ме санкционерат за това че през времето на болничните имам издадени фактури?

  Здравейте,
  съгласно Чл. 46, ал.3 от КСО «Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи.». Упражняването на трудова дейност от собственика на ЕООД включва всяко негово действие, включително сключването на всякакъв вид договори, подписване на документи и полагането на всякакъв вид личен труд, имащ отношение към осъществяваната от дружеството дейност.
  Санкцията се състои в това да ви бъде отказано изплащането на парично обезщетение от страна на НОИ или възстановяване на вече изплатеното, ведно с дължимите лихви, както и да заплатите дължимите за периода на трудовата дейност социално и здравноосигурителни вноски.
 9. Счетоводни услуги22/07/2013 Жена ми има трудов стаж 2 години и половина,през които са и внасяни осигуровки,след което около 3 години беше без работа.Започна работа на трудов договор, но на втората седмица и се наложи да излезе в болничен,който до 15 число на следващия месец(както е по закон)бе представен в НОИ.След около 10 дни получи писмо от местното РУСО,че отказват да изплатят съответното обезщетение с мотиви цитирам:
  При анализа на данните декларирани от осигурителя в приложение 15 към болничен лист,лицето няма необходимия 6 месеца осигурителен стаж,за придобиване право на парично обезщетениезапериода на отпуск поради временна нетрудоспособност,съгласно изискванията на чл.40 ал.1 от КСО. Но след като прочетох съответния член в КСО там никъде не пише,че този стаж трябва да е непосредствено преди да излезеш в болничен и затова се усъмних,че може и да има право на обезщетение. Бих искал да разбера компетентното Ви мнение,защото вече тече 14 дневния срок за обжалване.
  Ако може и съвет дали да се обжалва по административен или по съдебен ред.
  Благодаря Ви предварително.

  Напълно прав сте, че не е необходимо стажът да е натрупан непосредствено преди временната неработоспособност, но считаме, че по-скоро се касае за техническа грешка от страна на сегашния й работодател. Видно от уведомителното писмо което сте получили, очевидно се касае за погрешно попълнено приложение 15 към болничния лист, където не е отразен коректно стажът на съпругата ви. Възможно е, разбира се, тя да не е представила и документ, удостоверяващ осигурителния стаж, което да е подвело лицето, изготвящо документите. Проблемът може да бъде разрешен просто с подаване на коригиращи данни от страна на работодателя. Съгласно чл. 40, ал.3 от КСО разпореждането за отказ се отменя, ако в давностния срок по чл.115, ал.4 (три години, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят) лицето или осигурителят представят нови или допълнителни доказателства, установяващи правото на обезщетение или помощ. Ако въпреки това фактите не са такива и считате, че решението за неизплащане на обезщетение е неправомерно или след предоставянето на допълнителни доказателства получите отказ, то може да го обжалвате в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ. Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията и да реши жалбите или исканията по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му. - Чл. 117, ал.3 от КСО. Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред Административния съд – чл. 118, ал.1. Успех!!!
 10. Счетоводни услуги17/05/2013Здравейте,
  Имам два наема на помещения със сключени договори между наемател и наемодател.Единият е на стойност 6500 лв. а другият е 600 лв.Общо 7100лв.Облагаемият доход е 6390 лв.т.е.дължа 639 лв данък.Внесен е авансов данък 704 лв.В декларацията посочих че трябва да ми върнат 65 лв.за надвнесен данък.Но данъчната служителка ми се обади че трябва да внеса 194 лв.изравняване на здравни осигуровки понеже съм имала печалба.Аз съм внесла за 2012г.201.60 лв здравна осигуровка.Трябва ли да се попълва тази таблица 2 в моя случай.

  Видно от размера на здравноосигурителните вноски, които сте внесли през годината вие нямате други доходи, освен доходите от наема и не се осигурявате здравно на друго основание. За съжаление не можем да потвърдим или отхвърлим изчисленията, тъй като следва да се провери данъчната ви декларация и справката за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 2), но принципно може да изкажем мнение по законосъобразността на искането на органа по приходите: Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски, както на месечни (авансови, върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица) така и годишно, върху доходи които не са от трудова дейност, в случая доходи от наем, съществува само за лицата които подлежат на осигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО - т.е. това са физическите лица които не подлежат на осигуряване на друго основание по ЗЗО.Тези лица също така следва да извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. Това означава, че да, вие следва да довнесете здравноосигурителни вноски върху разликата между направените през годината авансови плащания и годишния осигурителен доход, съгласно таблица 2 на справката към данъчната декларация.

<<< Предишна страница| Следваща страница >>>